ગુજરાતી માં હજારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હજાર1હજાર2

હજાર1

વિશેષણ

  • 1

    '૧૦૦૦'.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી માં હજારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હજાર1હજાર2

હજાર2

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    સહસ્ર; પું૰ હજારનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧૦૦૦'.