હઠ ઉપર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હઠ ઉપર આવવું

  • 1

    હઠ કરવી.