હૂંડી સ્વીકારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂંડી સ્વીકારવી

  • 1

    હૂંડીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે નાણાં ચૂકવવાં.