હેડ ઑફિસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેડ ઑફિસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુખ્ય કે વડી કચેરી; કાર્યાલય.