હેડ કોરડો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેડ કોરડો વાગવો

  • 1

    શિરજોરી કે સત્તા ચાલવાં.