હેડ મિસ્ટ્રેસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેડ મિસ્ટ્રેસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વડી-મુખ્ય શિક્ષિકા.