હથેળીમાં પૃથ્વી જોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથેળીમાં પૃથ્વી જોવી

  • 1

    પૂર્ણ ચડતીમાં હોવું.