હથેળીમાં સ્વર્ગ બતાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હથેળીમાં સ્વર્ગ બતાવવું

  • 1

    મોટી મોટી આશાઓ આપી રમાડવું-ઠગવું.