ગુજરાતી

માં હૃદયમથનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૃદયમથન1હૃદયમંથન2

હૃદયમથન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    હૃદયમાં થતું મંથન.

ગુજરાતી

માં હૃદયમથનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૃદયમથન1હૃદયમંથન2

હૃદયમંથન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    હૃદયમાં થતું મંથન.