હૃદયશૂન્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૃદયશૂન્ય

વિશેષણ

  • 1

    હધ્યવિહીન; હૃદયશૂન્ય; લાગણી વિનાનું.