હૈયાનું મેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયાનું મેલું

  • 1

    મનનો મર્મ કે ભેદ ન જાણવા દે એવું.