હૈયામાં ગોખલો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયામાં ગોખલો હોવો

  • 1

    છૂપી વાત બહાર ન પડવા દેવાનો ગુણ હોવો.