હૈયે તેવું હોઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયે તેવું હોઠે

  • 1

    જેવું મનમાં તેવું વાણીમાં.