હૈયું ભરાઈ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયું ભરાઈ આવવું

  • 1

    દુઃખ કે લાગણીથી રડું રડું થઈ જવાવું.