હરાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરાડું

વિશેષણ

  • 1

    હરાયું; રખડતું; છૂટું ફરતું.

  • 2

    અંકુશ વગરનું; માતેલું.