હેરિયાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેરિયાં ખાવાં

  • 1

    હોડીમાં બેસી પવનની લહેર માણવી.