હરિરસમાતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરિરસમાતું

વિશેષણ

  • 1

    હરિરસથી માતું-ભરપૂર જામેલું.