હલકું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હલકું કરવું

  • 1

    વજનમાં ઓછું કરવું.

  • 2

    મારમારીને અશક્ત કરવું; મદ ઉતારવો.