હલકું લોહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હલકું લોહી

  • 1

    ઊતરતો દરજ્જો કે જાત; અપ્રતિષ્ઠિતતા.