ગુજરાતી

માં હલાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હલાવું1હુલાવું2હેલાવું3

હલાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'હલવું', 'હાલવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં હલાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હલાવું1હુલાવું2હેલાવું3

હુલાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    ['હૂલવું'નું ભાવે] મકલાવું.

ગુજરાતી

માં હલાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હલાવું1હુલાવું2હેલાવું3

હેલાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'હેલવું'નું કર્મણિ.