હળ ખેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હળ ખેડવું

  • 1

    (ખેતરને) હળથી ખેડવું.