હવાતિયાં મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવાતિયાં મારવાં

  • 1

    ફાંફાં મારવાં.