ગુજરાતી માં હશોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હશો1હશો2

હશો1

અવ્યય

  • 1

    હશે; 'હોવું'નું બીજા પુરુષ એ૰વ૰નું તથા ત્રીજા પુરુષનું ભ૰કા૰નું રૂપ.

  • 2

    લાક્ષણિક ખેર; કંઈ ચિંતા નહિ.

ગુજરાતી માં હશોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હશો1હશો2

હશો2

  • 1

    'હશે'(બીજો પુરુષ એ૰વ૰)નું બ૰વ૰ રૂપ.