હંસમાલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હંસમાલા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હંસ પક્ષીઓની પંક્તિ-હારમાળા.