હંસવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હંસવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હંસ જેવી-નીરક્ષીરન્યાયી વિવેકવાળી વૃત્તિ.