હાજરાહજૂર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજરાહજૂર

વિશેષણ

  • 1

    હજૂરમાં તૈયાર હોય એવું.

  • 2

    સાક્ષાત્; પ્રત્યક્ષ.