હાજરી પત્રક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજરી પત્રક

  • 1

    હાજરી નોંધવાનું પત્રક.