હાંજા છૂટી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંજા છૂટી જવા

  • 1

    ના હિંમત થઈ જવું; ઢીલા થઈ જવું.