હાંજી કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંજી કરવું

  • 1

    હાજી બોલવું; આજ્ઞા ઉઠાવવી.