હાડકાંનું હરામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાંનું હરામ

  • 1

    કામ કરવે ચોર; આળસુ.