હાડકાં ભારે થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં ભારે થવાં

  • 1

    માર ખાવા યોગ્ય થવું; આડા થવું.