હાડચરિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડચરિયું

વિશેષણ

  • 1

    હાડમાં રહેતો ઝીણો (તાવ).