હાડ ભાંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડ ભાંગવાં

  • 1

    સખત માર મારવો.

  • 2

    શરીરે અશક્ત કરવું.

  • 3

    તન દઈને મહેનત કરવી.