હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ

પુંલિંગ

 • 1

  હસ્ત.

 • 2

  કોણીથી વચલી આંગળીના છેડા સુધીની લંબાઈનું માપ.

 • 3

  (પત્તાંની રમતમાં) એક ભાગે જિતાયેલો દાવ.

 • 4

  રેલવેનું સિગ્નલ.

 • 5

  લાક્ષણિક હાથનો કસબ.

 • 6

  સામેલગીરી; મદદ; પ્રેરણા. ઉદા૰ એ કામમાં મારો હાથ નથી.

 • 7

  કૃપા; રહેમ. ઉદા૰ તેના ઉપર મારા બન્ને હાથ છે.

 • 8

  (રંગવા વગેરેમાં) એકેક વારની એકેક ક્રિયા. ઉદા૰ રંગના બે હાથ દીધા.

 • 9

  લગ્નસંબંધ; પાણિગ્રહણ. ઉદા૰ તેના હાથની માગણી કરી.

 • 10

  સત્તા; તાબો; અખત્યાર; શક્તિ. ઉદા૰ મારા હાથની વાત નથી.

 • 11

  હાથવાળી બાજુ-પાસું. ઉદા૰ ડાબે હાથે તેનું ઘર છે.

મૂળ

प्रा. हत्थ (सं. हस्त)

હાથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે

અવ્યય

 • 1

  હાથ વડે.

 • 2

  જાતે; પોતે.