હાથકારીગરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથકારીગરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હાથકસબ; હાથની કારીગરી.