હાથથી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથથી જવું

 • 1

  કાબૂમાંથી જવું.

 • 2

  વંઠી જવું; બહેકી જવું.

હાથેથી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથેથી જવું

 • 1

  કાબૂમાંથી જવું.

 • 2

  વંઠી જવું; બહેકી જવું.