હાથનો રસ ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનો રસ ઉતારવો

  • 1

    હાથની ચળ ભાંગવી.