હાથફેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથફેર

પુંલિંગ

  • 1

    એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં જવું તે; માંહોમાંહે ફેરબદલો.