હાથમાં કાછડી ઝાલીને દોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં કાછડી ઝાલીને દોડવું

  • 1

    હાંફળાફાંફળા દોડવું.