હાથમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથમાં રહેવું

  • 1

    કબજામાં રહેવું.