હાથવેંતમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથવેંતમાં

અવ્યય

  • 1

    બહુ નજીક; સાવ પાસે; હાથ આવવાની તૈયારીમાં.