હાથ ચળવળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ચળવળવા

  • 1

    હાથ વડે મારવાની ચળ થવી.