હાથ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ નાખવો

  • 1

    હાથ મૂકવો.

  • 2

    ઝડપ મારવી; લૂંટવું.

  • 3

    હાથ વડે પકડવું.