હાથ નીચેનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ નીચેનું

  • 1

    તાબાનું.