હાથે પગે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે પગે પડવું

  • 1

    કાલાવાલા કરવા.