હાથ હેઠે પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ હેઠે પડવા

  • 1

    કોઈ ઉપાય ન રહેવો; નિરાશા મળવી; હિંમત હારવી.