હાથે હાથ મિલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે હાથ મિલાવવો

  • 1

    હસ્તમેલાપ કરવો.

  • 2

    ભાઈબંધી કરવી.

  • 3

    સંપ કરવો.