હાથ હાંલ્લાં લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ હાંલ્લાં લેવાં

  • 1

    ઉઠાંતરી કરવી; ચાલ્યા જવું.