હાંલ્લાં ખખડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંલ્લાં ખખડવાં

  • 1

    બોલાચાલી થવી.