હાંલ્લું ફોડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંલ્લું ફોડી નાખવું

  • 1

    નુકસાન કરવું; પાયમાલ કરવું.

  • 2

    માથું ફોડવું.

  • 3

    મારવું.